per què

un arxiu?

El recorregut fins ara

Des de l’associació cultural Els Fumats pensem que la informació i la sensibilització de la societat són indivisibles, és a dir, un factor es retroalimenta de l’altre i viceversa. El factor informació és clau per posar sobre la taula allò que forma part del nostre antic llegat cultural, i aquí juga una base fonamental nostre Arxiu Audiovisual de vivències de la comunitat del Poblenou, per enfilar en un mateix conjunt, la realitat del passat, present i futur. Però, per què s’entreteixen aquests factors? La resposta és molt senzilla i té resposta en el marc emocional que suposa una impressió, ja sigui fotogràfica o d’un altre tipus de suport, aprofundint en el sentiment de pertinença a un lloc a una escala intergeneracional, donant pas a un tercer i principal factor, síntesi de els dos anteriors: la cohesió social de la comunitat. És per això, que Els Fumats pretén impulsar una sèrie d’estratègies per a desenvolupar aquestes tres premisses essencials i col·locar-les com a objectius bàsics dins del nostre organigrama col·lectiu.

 

L’impuls d’estratègies d’informació i sensibilització per afavorir la cohesió social també porta amb si, com a resposta lògica, el potenciament del teixit social i associatiu, creant nodes i sinergies entre diferents col·lectius i associacions que vigoricen la promoció social i comunitària.

Al llarg de l’any 2017 vam organitzar, de la mà de la Plataforma de Documental Social Participatiu (DSP-la Virreina), les Jornades d’Arxiu Audiovisual de vivències de la comunitat del Poblenou, pronunciades com a una acció participativa de constitució i recuperació d’un arxiu audiovisual, donant lloc a un procés de creació a través del material de l’arxiu audiovisual de caràcter històric, al costat de la creació d’un “Mapa emocional del Poblenou”, una eina d’expressió present dels records del passat per part de veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes del barri.

En les propostes i organització de les Jornades d’Arxiu han participat i s’han implicat a nivell personal o grupal, diverses institucions i col·lectius:

 

PROPOSTES metodològiques

La recopilació i treball amb l’arxiu: això és, la creació d’un espai de recuperació històrica i participativa on els veïns en conjunt puguin ser partíceps de tot el procés, sent ells i elles el grup motor, i generar, a partir d’aquests mateixos arxius audiovisuals, nous pensaments, reflexions sobre l’evolució del barri, donant lloc a formes alternatives d’expressió audiovisual a la base de la reutilització del material.

 

La creació, en un futur, d’una media-base online: amb l’arxiu audiovisual aportat pels veïns i els diferents col·lectius que participen en les jornades, es crearà una media-base de caràcter obert i d’accés públic. Aquesta media-base suggereix la digitalització del material aportat i classificat amb la participació per la comunitat, el material de caràcter històric oposat en altres plataformes digitals o arxius privats, així com les entrevistes realitzades a partir de la construcció del Mapa emocional del Poblenou. Servirà com a una eina de memòria col·lectiva que serà construïda amb la participació de la comunitat i retornada a ella mateixa.